نمونه کار

طراحی سایت املاک، طراحی سایت املاک دهکده ساحلی انزلی

طراحی سایت املاک، طراحی سایت املاک دهکده ساحلی انزلی

طراحی سایت املاک برای بنگاههای مشاوره املاک یک ضرورت محسوب میگردد. داشتن بک وب سایت املاک قوی،استاندارد و کار آمد نقش بسزایی در جذب مشتریان بالقوه املاک دارد. طراحی وب سایت املاک دهکده ساحلی انزلی ابتدا در سال 94 انجام پذیرفت اما با توجه به نیاز سنجی های جدید مجدا در سال 97 اقدام به طراحی مجدد با امکانات بروز نمودیم. 

تاریخ

03 شهریور 1397

مجموعه ها

مشاغل