ضرورت داشتن وب سایت و مراحل طراحی یک وب سایت استاندارد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسیاری از شرکتها سازمانها و صاحبین کسب و کارها ضرورت طراحی سایت را درک کرده اند و اقدام به راه اندازی وب سایت نموده اند. اما همواره این سوال از دیدگاه کارشناسی مطرح است که آیا سایت طراحی شده پاسخگوی نیازهای مخاطبان میباشد ویا  از استاندارد های لازم برخوردار است ؟ شرط نخست نتیجه گرفتن و دستیابی به جایگاهی مناسب در فضای مجازی در گرو داشتن وب سایتی برخوردار از استانداردهای طراحی وب سایت است . در نگاهی کاملتر طراحی وب سایت اختصاصی، استاندارد و منطبق بر نیازمندی های مخاطبین شامل مراحلی زنجیروار و وابسته به هم میباشد که در ادامه پستهای زیرین به توضیح گام به گام آنها پرداخته ایم . پستهای بعدی مارا مطالعه فرمایید تا ذهنیتی کامل از مشخصات یک وب سایت استاندارد و مراحل طراحی وب سایت بدست آورید. طراحی وب سایت متشکل از حلقه های به هم وابسته ای است که کمبود یا ضعف در هریک از این حلقه ها  نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.